Przydatne informacje.

​Dokumenty zostaną opublikowane wkrótce.

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021-2022
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia
Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych i harmonogram rekrutacji.
Klauzula informacyjna RODO
INFORMATOR O OFERCIE EDUKACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI
Wykaz specjalistów PPP oraz preferowanych form konsultacji zdalnych
Wykaz zakładów rzemieślniczych, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu w roku szkolnym 2021/2022.