Przydatne informacje.

Instrukcja dot. elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór
Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020-2021
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia
Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych i harmonogram rekrutacji.
Klauzula informacyjna RODO
INFORMATOR O OFERCIE EDUKACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI
Wykaz specjalistów PPP oraz preferowanych form konsultacji zdalnych
Wykaz zakładów rzemieślniczych, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu w roku szkolnym 2020/2021.